.
Általános | Szerződéssel | Külön megállapodással | Partnereink által | Árak | Budapesti iroda | Miskolci iroda
top

Szerződéses viszonyban végzett szolgáltatásokKönyvelési szolgáltatás

Teljes körű szolgáltatás.


Számviteli politika elkészítése

Számviteli rendszer felépítése

Könyvelési rendszer kialakítása, átvétele ill. működtetése

Bizonylatok nyilvántartása és könyvelése:

 • vevői és szállítói számlák

 • vámhatározatok

 • készpénzes számlák

 • bankbizonylatok

 • bérfeladás

 • tárgyi eszközök és immateriális javak

 • készlet

 • adók

Analitikus nyilvántartások vezetése

 • készletnyilvántartás

 • tárgyi eszköz nyilvántartás

Követelések kezelése

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása

Év végi zárlati munkák elkészítése

Éves beszámoló elkészítése

 • mérleg

 • eredmény kimutatás

 • cash-flow

 • üzleti jelentés

 • kiegészítő melléklet

Könnyvizsgálat levezetése

Jelentések készítéseBérszámfejtési szolgáltatás


Teljes körű szolgáltatás

 • havi és óradíjas,

 • teljesítménybéres dolgozókra.

- Megbízási és egyéb jogviszonyok jövedelmének bérszámfejtése

 • Társadalombiztosítási ellátások számfejtése

 • Munkaügyi nyilvántartások vezetése, statisztikák készítése

 • Nyomtatványok igazolások kitöltése

 • Adatok átadása interneten, floppyn, vagy program segítségével

 • Adatátadás a megbízó könyvelési rendszer számára

Magán nyugdíjpénztári bevallások jelentések elkészítése

Munkaszerződések és módosításainak elkészítése

Kilépő dolgozók adatszolgáltatása

Táppénzzel kapcsolatos ügyintézés


Számviteli szolgáltatások


Szabályzatok készítése:


Pénzmosás elleni törvény szabályzata

Számviteli politika

Pénzkezelési szabályzat

Leltározási szabályzat

Önköltségi szabályzat

Selejtezési szabályzat

Vállalkozások számlarendje (számlatükör)

Valutapénztár kezelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat

Belső ellenőrzési szabályzat

Munkaügyi szabályzat

Titok és adatvédelmi szabályzat

top